imgUrl1='/xjouxx/UploadFiles_8406/201905/2019051718433253.jpg'; imgtext1='我校组织召开全疆电大办学系统教学质量建设' imgLink1=escape('/xjouxx/ShowArticle.asp?ArticleID=20644'); imgUrl2='/xjouxx/UploadFiles_8406/201905/2019051612160192.jpg'; imgtext2='我校召开作风建设年动员大会' imgLink2=escape('/xjouxx/ShowArticle.asp?ArticleID=20636'); imgUrl3='/xjouxx/UploadFiles_8406/201904/2019043012495242.jpg'; imgtext3='我校组织教职工收听收看纪念五四运动100周年' imgLink3=escape('/xjouxx/ShowArticle.asp?ArticleID=20606'); imgUrl4='/xjouxx/UploadFiles_8406/201904/2019041810185839.jpg'; imgtext4='我校开展“迎春踏青徒步”民族团结联谊活动' imgLink4=escape('/xjouxx/ShowArticle.asp?ArticleID=20583'); imgUrl5='/xjouxx/UploadFiles_8406/201903/2019032711233060.jpg'; imgtext5='我校党委副书记、校长帕提古丽·买买提一行' imgLink5=escape('/xjouxx/ShowArticle.asp?ArticleID=20511'); var focus_width=282 var focus_height=188 var text_height=20 var swf_height = focus_height+text_height var pics=imgUrl1+'|'+imgUrl2+'|'+imgUrl3+'|'+imgUrl4+'|'+imgUrl5 var links=imgLink1+'|'+imgLink2+'|'+imgLink3+'|'+imgLink4+'|'+imgLink5 var texts=imgtext1+'|'+imgtext2+'|'+imgtext3+'|'+imgtext4+'|'+imgtext5 document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('');